PROFESYONEL APARTMAN VE SİTE YÖNETİMİ

Mekanik – Teknik Yönetimi

Metrekare Yönetim, proje içerisinde bulunan asansörlerin, jeneratörlerin vb. mekanik demirbaşların periyodik bakımları, yıllık muayeneleri, acil durum ve arıza müdahale yöntem ve yönetmeliklerini yerine getirmeleri için yetkilendirilmiş tüm kurumlar ile çalışıyor, bunlara ek olarak kendi makine mühendisleri ve mekanik teknikerleri ile kendi kontrollerini entegre biçimde gerçekleştiriyor, yapılan işlemlerin doğrulamasını yerine getirmiş oluyor.

Metrekare Yönetim, süs havuzlarınız, yüzme havuzlarınız ve su deponuz için bakım işlemlerini yerine getirirken, en uygun kimyasalların kullanıldığını, test kitlerinin doğru şekilde ve doğru zamanda kullanıldığını, mevzuata uygunluk takibini ve denetimini yapıyor.

Operasyon ve teknik destek departmanında yetkili iş güvenliği uzmanlarınca hazırlanmış olan kontrol listeleri ile binaya ait olan yangın sistemi, yangın tüpleri, zemin uygunluğu, uyarı levhaları, havalandırma sistemi, aydınlatma sistemi gibi tüm mekanik varlıkların uygunluk ve kullanılabilirlik denetimini yapıyor, gerekli durumlarda personellerine gerekli eğitimleri aldırıyor ve olası mekanik aksaklıkların önünü kesiyor.

Sağlık bakanlığınca onaylanmış biyosidal ürün sertifikalı iş ortaklarımızla haşere ve kemirgen mücadelesinde destek veriyor, ilaçlama ve pest kontrol faaliyetlerinin yeterliliğini denetliyor ve tüm sakinlerimize gerekli bilgilendirmeyi yapıyoruz.

Metrekare Yönetim, dönemsel ya da tam zamanlı personel istihdamı sağlayarak ihtiyaca tabii tüm peyzaj alanları ve peyzaj ürünleri için gerekli bakım, iyileştirme gibi peyzaj bakım hizmetlerini yerine getiriyor, bahçenizdeki bitkilerin en uzun süreyle en verimli ve sağlıklı şekilde hayatta kalmalarını sağlıyor.
Finans ve Dönen Varlık Yönetimi

Metrekare Yönetim, internet veri tabanlı yazılım sayesinde maliklerin istedikleri zaman apartman/site finansal varlığını, finansal hareketlerini, dönen varlıkların pozitif/negatif hareketlerini görmelerini ve takip etmelerini sağlıyor.

Apartman/site hesaplarının kontrolü için mesleğinde uzmanlaşmış personelleri istihdam ederek, işletme defteri, gelir-gider hareketleri gibi işlemlerin zamanında ve uygun kalemler altına kayıt edilmelerini sağlıyor, müşavirler tarafından defter kontrollerini yaptırıyor ve her türlü muhasebe olumsuzluğun ve varlık kaybının önüne geçiyor.

Teklif iste

  Personel ve İstihdam Yönetimi

  Metrekare Yönetim, projelerinde kendi bünyesine kayıtlı personelinin istihdamını sağlıyor, bu sayede projenin aracı çözüm ortakları giderlerinden etkilenmemesini, ayrıca istihdamı mevcut olan personelin güncel hakkedişleri, resmi giderleri ve gelecekte doğabilecek kıdem/ihbar hakkedişlerini Metrekare Yönetim üstlenerek, projeyi başlıca bir maliyetten kurtarıyor.

  Metrekare Yönetim bünyesine dahil olan iş güvenliği uzmanları tarafından projelerde istihdamı sağlanan personellerin mevzuata uygun olarak eğitim almalarını, koruyucu ekipman donanımı, faaliyet araç gereçleri, araç gereçlerin kullanımı vb. tüm bilgileri almalarını sağlayarak, olası iş kazalarına karşı gerekli olan tüm önlemleri alıyor.

  Metrekare Yönetim, proje departmanları periyodik olarak takip ediyor ve inceliyor. Proje ile ilgili temizlik, güvenlik ve teknik konularda yine periyodik olarak denetimler yapıyor ve bu denetimleri açıklamalı raporlar haline dökerek, tüm proje sakinlerinin bilgilenmesini sağlıyor.
  Hukuki Yönetim

  Metrekare Yönetim, apartman ve sitelerde sözleşme kaynaklı anlaşmazlıkların çözümünde kendi avukatları ile hizmet veriyor, yönetim kurulu ya da sakinlerin ilave masraflara girmesini engelliyor.

  Apartman/site içerisinde kendi bağımsız alanından sorumlu olup aidat avansı, genel giderler gibi ödemelere art niyetli olarak katılmayan sakinlerin tahsilatlarını gerçekleştirebilmek için kat malikleri kurulunun vereceği kararlara dayanarak hukuki faaliyetleri kendisi yönetiyor.

  Yönetim planı değişikliği, toplantıların yönetilmesi ve doğru kararların geçerli şekilde alınabilmesi gibi önemli hususlarda hukuksal destek sağlayarak kararı alınan yeni işlemlerin ve değiştirilen kararların hukuka ve mevzuata uygun olmasını sağlıyor.