HAKKIMIZDA

2021 yılında Brüksel/Belçika’dan aldığı teorik destekle Metrekare Yönetim ve Danışmanlık, ticaret sahasına ilk girişini yapmıştır. Ülkemizde Apart/apartman ve tesis yönetim danışmanlığı hizmetlerini vermektedir. Otel, iş merkezi, alışveriş merkezleri, kamu binaları, banka merkez binaları gibi tesislere personel, teknik ve idari yönetim hizmetlerinin yanında, Türkiye/İstanbul bölgesinde toplu konut ve kentsel dönüşümün yükselişi Metrekare Yönetim’in hizmetlerini Türkiye’de ağırlıklı olarak site yönetimine çevirmesine bir olanak sağlamıştır. Türkiye’de faaliyete başlamasıyla paralel olarak saha, ekip, oryantasyon, jeopolitik ve sosyolojik araştırmalarını ve eğitimlerini almış, bina yapıları, inşaat ve statik bilgiler, kanuni hak ve sorumluluklar, ülke de bu sektörü ilgilendiren kanunlar ilgili araştırmalar yapmış, gerekli eğitimleri almış, bu eğitimlerden sonra Türkiye’de verilen hizmet gücü katlanarak devam etmiştir.

Şehir içi yapılaşmanın artması, yeni konutların faaliyete geçmesi gibi durumları bir iş yükü gibi değil, kendi lehine bir tecrübe fırsatı olarak değerlendirmiş, çözüm ortaklıkları elde etmiş, yönetim hizmetine farklı boyutlar kazandırmıştır. Yönetim hizmetinin yanı sıra, uzmanlık bölgesi içerisinde bulunan toplu konutlara, teknik destek, peyzaj bakım-iyileştirme, teknik ve mekanik bakım-onarım, temizlik, güvenlik vb. müşteri talepleri için destek vermekte olup, ortak alanlardan ayrı kabul edilen bağımsız alanlara da hizmet vermektedir.

Metrekare Yönetim, alışılmışın dışında bir yönetim anlayışı sergileyebilmek ve fark yaratabilmek adına yurt dışı tecrübelerini hizmetine dahil etmiş, özellikle yabancı uyruklu müşterileri için “Evrensel Müşteri Temsilciliği” eğitimlerini almış olan birçok müşteri temsilcisi personeli istihdam ederek müşterileri ile kurduğu iletişimi kuvvetlendirmiştir. Metrekare Yönetim, komşu kültürünün unutulmaması adına hukuksal ve kanuni eğitimlerin yanı sıra, psikologlar ve sosyologlar ile yapılan söyleşiler/konferanslara katılmış ve bunlara ilave olarak beşerî ilişkiler konusunda da tüm departman personelleri ile eğitim amaçlı seminerlere katılmıştır. Yönetime ya da yöneticiye güven problemi yaşayan sakinler ile iletişim kurmuş, personelin verimli bir şekilde görevini yerine getirmesi için oryantasyon uygulamış, mekanik demirbaşların kontrollerinin ve bakımlarının entegre ve paralel olarak gerçekleşmesini sağlamış ve bu sayede başarı seviyesini %80-90 oranında seyrettirmiştir.