PROFESYONEL TEMİZLİK HİZMETLERİ

Metrekare yönetim, profesyonel temizlik konusunda temizliğin takibini ve yönetimini güçlendirebilmek için kendi temizlik personellerinin istihdam ettirmektedir. İstihdamı sağlanan tüm temizlik personelleri kimyasalların hangi yöntemlerle, ne miktarda kullanacakları konusunda gerekli eğitim süreçlerinden geçirilerek mülakatlara tabii tutulmaktadır. Bu eğitimleri tamamlayan personeller, apartman veya sitelerde temizlik ihtiyacı duyulan tüm alanlar çalışmaya hazır hale getirilmiş olmaktadır. Kimyasalların kullanılmasında yöntem ya da miktar hatası, ilgili zemine veya makinaya zarar verebileceği gibi, insan sağlığı açısından da ciddi problemler yaratabilir. Bu sebeple tecrübeli ve mesleki eğitimlerini tamamlamış personel istihdamı sağlamak, bu personelleri gerekli standartlar ile entegre etmek Metrekare Yönetim’in temel vazifelerindendir.

Teklif iste